Innsider firer flagg

Storaksjonær solgte én million aksjer i Aqua Bio Technology.

Børs

Roger Hofseth AS gjennomførte 26. juni 2009 salg av 1.000.000 aksjer i Oslo Axess-noterte Aqua Bio Technology ASA i henhold til avtale inngått i mars 2009.Salget bringer Roger Hofseth AS under flaggeterskelen på 5 prosent, nærmere bestemt til 4,16 prosent. Selskapet kontrollerer 2.970.000 aksjer.