Innsidere hamstrer i REC

Primærinnsiderne er på farten i REC. Ledelsen tegner totalt over 150.000 aksjer i forbindelse med emisjonen.

Konsernsjef Ole Enger i REC - Foto: Finansavisen
Børs

Solenergiselskapet REC har sendt ut en oversikt over hvor mange aksjer ledelsen har tegnet seg for i forbindelse med selskapets emisjon.Konsernsjef Ole Enger har tegnet seg for 689 nye aksjer og vil etter transaksjonen ha 2.689 aksjer i REC.Totalt har primærinnsiderne tegnet seg for153.408 nye aksjer, i følge meldingen.Svánaug Bergland (Senior Vice President - Organizational Development & Corporate Communications) annonserer at hun planlegger å selge alle sine 4.159 tegningsretter. Erik Sauer (Senior Vice President & CTO) har tegnet seg for 56.296 nye aksjer og planlegger samtidig å selge 68.800 av sine tegningsretter.

Totalt antall aksjer etter transaksjonenTotalt antall aksjer etter transaksjonenTittelTittelNavnNavnNye aksjerNye aksjerAksjerAksjerOpsjonerOpsjonerKonsernsjefKonsernsjefOle EngerOle Enger68968926892689REC SiliconREC SiliconT. TorvundT. Torvund1379137953795379REC WaferREC WaferI. ArntsenI. Arntsen21562156841184112550725507REC SolarREC SolarJ. AndersenJ. Andersen47407474071848901848902012320123FinansdirektørFinansdirektørB. BrennaB. Brenna129071290750348503482550725507Investor RelationInvestor RelationJ.A. LøkkeJ.A. Løkke31237312371218321218321173111731ProsjektdirektørProsjektdirektørE. KildeE. Kilde2242248748742406424064Juridisk direktørJuridisk direktørK. RyssdalK. Ryssdal1741746796792045420454AnsatterepAnsatterepU.I. KristiansenU.I. Kristiansen69169126962696AnsatterepAnsatterepL. B. LorentzenL. B. Lorentzen7474288288AnsatterepAnsatterepR.B. NilsenR.B. Nilsen174174679679CTOCTOE. Sauer*E. Sauer*56296562964242594242591714517145Kommunikasjond Kommunikasjond irS. Bergland**S. Bergland**12064120641564115641TotaltTotalt153408153408*Sauer planlegger å selge 68.800 tegningsretter i tillegg. *Sauer planlegger å selge 68.800 tegningsretter i tillegg.**Bergland planlegger å selge alle sine 4.159 av tegningsretter**Bergland planlegger å selge alle sine 4.159 av tegningsretter
Les hele meldingen her

Nyheter
Børs