- Journalister prøver å skremme investorer

-Deler av media har vært opptatt av å skremme investorer til å få inntrykk av at disse fondene er å regne som rene finansielle masseødeleggelsesvåpen, sier Peter Warren.

Peter Warren - Foto: Finansavisen
Børs

På sin blogg går Peter Warren i WarrenWicklund hardt ut mot deler av presse-Norge. Han har sett seg lei på uriktig omtale av hedgefond.- Til tider kan det synes som pressedekning og presseomtale har mye til felles med steining i enkelte muslimske land. Har "rådet" bestemt seg for at man er skyldig blir man bundet på hender og føtter, protester og argumenter overhøres og rådet kan deretter konkurrere om å kaste så mange stein de klarer i trygg forvissning at dette aldri vil ramme dem selv, sier Warren.- Dette er ikke ment å være noe forsvar for verken hedgefond eller for egen forvaltning. Begge deler må, i likhet med annen type forvaltning, tåle medienes søkelys og eventuell kritikk, sier Warren.- Uansett og generelt; manglende kompetanse, forutinntatthet, slurv eller underskudd på integritet har medført uriktig omtale av en aktivaklasse som er langt fra perfekt, men som tross alt både har hatt den beste risikojustert- og absolutte avkastningen over tid. Deler av media har imidlertid vært opptatt av å gi feilaktig inntrykk og gjennom det skremme myndigheter, styrer og investorer til å få inntrykk av at disse fondene er å regne som rene finansielle masseødeleggelsesvåpen, sier Warren.- Det er både blitt sosialt og mediamessig akseptabelt å tape 50 prosent eller mer av sine private verdier eller pensjon på aksjesparing på et gitt år. Har man derimot tapt en brøkdel av dette på å være investert i et hedgefond kan man imidlertid påregne å bli hengt ut. I likhet med de religiøse rådene i Saudi Arabia og Iran risikerer ikke pressen noe som helst om de bevisst eller ubevisst steiner uskyldige, avslutter Warren.

Nyheter
Børs