Kapitalforhøyelse i Faktor er gjennomført

Det er gjennomført kapitalforhøyelse i Faktor Eiendom.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Det vises til børsmelding 25. juni 2009 vedrørende tildeling av aksjer i emisjonen rettet mot de av Faktor Eiendom ASAs aksjonærer per 2. juni som ikke ble tilbudt deltakelse i den forutgående rettede emisjonen.De 75.000.000 nye aksjene som ble tegnet i aksjonæremisjonen er fullt innbetalt, og kapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret i dag. Det er forventet at de nye aksjene vil bli synlig på VPS-kontoen til investorene som har fått tildelt og betalt aksjer 6. juli 2009, heter det videre i meldingen.Ny aksjekapital i Faktor er NOK 4.450.800 tilsvarende 222.540.000 aksjer hver pålydende NOK 0,02.