NorDiag-avtale gir kraftig vekst

- Denne avtalen vil generere en kraftig topplinjevekst, sier Mårten Wigstøl, administrerende direktør i NorDiag.

Foto: HegnarOnline
Børs

NorDiag ASA har i dag gått inn i et joint venture (JV) med LinkMed AB og SSP Primers AB. JV-selskapet som vil være et felleseid selskap.Olerup International AB, eies 50 prosent av NorDiag og henholdsvis 25 prosent av LinkMed AB og SSP Primers AB. JV- selskapet, som vil bli konsolidert inn i NorDiags regnskaper som et datterselskap fra 2. juli 2009, er estimert til å gi en økning i NorDiags konsoliderte inntekter i 2009 på rundt 40 millioner kroner og forventes å gi et positivt resultatbidrag i andre halvår 2009. JV-selskapet vil ha heleide datterselskaper i Wien, Østerrike (Olerup GmbH) og West Chester, Pennsylvania, USA (Olerup Inc).Formålet med JV-selskapet er å koordinere JV partnernes distribusjonsstrategi for produkter innenfor feltet HLA/vevstyping.NorDiags bidrag inn i JV selskapet er nøkkelpersonell og infrastruktur i USA, samt et utvidet og komplementært produktsortiment innen feltet.JV-selskapet har etablert en kassekredittfasilitet for å finansiere arbeidskapitalbehov. LinkMed AB og SSP Primers AB har en opsjon på å kjøpe NorDiags aksjer i JV selskapet, og NorDiag har en opsjon på selge sine aksjer i JV selskapet til LinkMed AB og SSP Primers AB.Opsjonene kan på generell basis ikke utøves før 1. juli 2012.Utøvelseskursen skal beregnes ved å bruke en avtalt EBIT-basert formel, med høyere multippel dersom kjøpsopsjonen benyttes enn hvis salgsopsjonen benyttes. Opsjonene forfaller 30. juni 2019.- Denne avtalen vil generere en kraftig topplinjevekst, samtidig som vi vil komme raskere til en positiv kontantstrøm. I tillegg er NorDiags Arrow instrument komplementært til Olerup SSP- og AbSorber-produktene. JV-selskapet har et verdensomspennende distribusjonsnettverk, noe som øker distribusjonsstyrken for alle NorDiags produkter utover det nåværende distribusjonsnettverket, sier Mårten Wigstøl, administrerende direktør i NorDiag.