Northern får finansiell hjelp

Trekkfasilitetene har en øvre ramme på 35 millioner kroner med løpetid inntil 30. September 2009.

Børs

Northern Logistic Property ASA ("NLP") har inngått kortsiktig trekkfasilitet med fire av selskapets aksjonærer (T Klaveness Eiendom AS, AB Sagax (publ), Skips AS Tudor og Canica AS). Trekkfasilitetene har en øvre ramme på 35 millioner kroner med løpetid inntil 30. September 2009, melder selskapet.Formålet med disse lånefasiliteter er å skape likviditetsreserve samt øke den finansielle fleksibiliteten i holding selskapene.Northern Logistic Property ASA Northern Logistic Property ASA er et rendyrket logistikkeiendomsselskap basert i Nord Europa. Porteføljen består av 24 avanserte logistikkeiendommer lokalisert i større og regionale byer i Sverige og Danmark, med et totalt leieareal på ca. 804.000 kvadratmeter.