Oppkjøp i boks for Goodtech

Avtalen om kjøp av aksjene i Intercontrol er i boks.

Foto: HegnarOnline
Børs

Gjennom et av Goodtechs datterselskaper ble endelig avtale (intensjonsavtale meldt 4. juni 2009) om kjøp av 100 prosent av aksjene i Intercontrol inngått den 30. juni 2009, og avtalen ble gjennomført i dag, 3. juli 2009, skriver selskapet i en melding.Som vederlag for aksjene i Intercontrol har Trollhaug Invest mottatt 4 millioner kroner i kontanter, samt tegnet seg for 3,2 millioner aksjer i Goodtech til tegningskurs på 2,80 kroner per aksje, tilsammen 8,96 millioner kroner. Goodtech- aksjenes pålydende er 0,20,kroner per aksje.Aksjene i Goodtech er tegnet i styreprotokollen i en rettet emisjon vedtatt av styret i Goodtech i dag, i henhold til generalforsamlingens fullmakt av 29. april 2009, hter det videre.Ny aksjekapital i Goodtech etter kapitalutvidelsen er 32.303.004,40 kroner fordelt på 161.515.022 aksjer.Goodtech ASA er et norsk teknologi- og ingeniørkonsern som er notert på Oslo Børs. Selskapet leverer teknologiske produkter og prosjekter innenfor flere områder. Goodtech ASA driver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norden. I markedet er Goodtech kjent gjennom forskjellige varemerker som Biovac«, Fluidtec« og Portabulk