Oslo Børs inngår avtale

Oslo Børs og Singapore Exchange (SGX) undertegner i dag en samarbeidsavtale

Oslo Børs. Foto: Scanpix
Børs

Oslo Børs og Singapore Exchange (SGX) undertegner i dag en samarbeidsavtale om å legge til rette for sekundærnotering av selskaper på hverandres børser.Denne samarbeidsavtalen markerer det første formelle samarbeidet mellom de to børsene, og representerer samtidig det første noteringssamarbeidet med sektorfokus mellom Singapore og Norge, heter det i en melding fra Oslo brs.SGX og Oslo Børs ønsker å muliggjøre og forenkle notering gjennom felles noteringsregler og noteringsprosesser.Samarbeidet vil starte med selskaper innen sektorene energi, offshore og shipping, som er definert som sterke sektorer både ved SGX og Oslo Børs.- Et samarbeid mellom SGX og Oslo Børs underbygger det faktum at både Singapore og Norge har lange, og langt på vei, like tradisjoner med tanke på shipping og energirelaterte sektorer. På Oslo Børs er vi stolte av å inngå dette spennende samarbeidet, og har forventninger på vegne av de selskaper som velger å notere sine aksjer i begge markeder, sier børsdirektør på Oslo Børs, Bente A. Landsnes.