Populære Schibsted-aksjer

Schibsted-emisjonen på 1,3 milliarder kroner ble overtegnet.

Administrerende direktør i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal - Foto: Scanpix
Børs

Det foreløpige utfallet av Schibsteds fortrinnsrettsemisjon viser at rundt 38 millioner nye aksjer, tilsvarende om lag. 98 prosent av de tilbudte aksjene, ble tegnet på grunnlag av tegningsretter og at cirka 16 millioner nye aksjer ble tegnet uten tegningsretter. Fortrinnsrettsemisjonen er således overtegnet og tegningsgarantistenes tegningsforpliktelser utløses ikke.Gjennom fortrinnsrettemisjonen vil Schibsted få et bruttoproveny tilsvarende om lag 1.318 millioner kroner før transaksjonskostnader.J.P Morgan og SEB Enskilda har opptrådt som felles tilretteleggere i fortrinnsrettsemisjonen.