Røkkes mann er god for 100 mill.

På fem år har pengebingen til en av Kjell Inge Røkkes mest betrodde medarbeidere økt fra minus til over 100 millioner kroner.

Kjell Inge Røkke - Foto: Scanpix
Børs

For fem år siden var egenkapitalen i Lapas AS, eid av Leif-Arne Langøy, en av Kjell Inge Røkkes nærmeste medarbeidere, negativ. Den foreløpige toppen ble nådd i fjor. Siden 2003 har Lapas tjent snaue 120 millioner kroner. Den opptjente egenkapitalen er på 105 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.Regnskapet for 2008 viser et resultat før skatt på 27,5 millioner kroner i fjor, ned 30 prosent fra året før."Cash is king" for Langøy, som hadde 52 millioner kroner i banken ved utgangen av året.