Så mye faller BNP i Europa

Ferske tall fra EUs statistikkorgan Eurostat viser hvordan det går med BNP-utviklingen i eurosonen.

Foto: AP
Børs

Endelige tall viser at BNP-veksten i eurosonen falt med 2,5 prosent fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Det er helt i tråd med de foreløpige tallene som også viste en nedgang på 2,5 prosent.På årsbasis var BNP ned 4,9 prosent, mens foreløpige tall viste et fall på 4,8 prosent.Oslo Børs klatret et halvt poeng da nyheten ble kjent. Hovedindeksen står nå i 267,21 poeng, ned 0,88 prosent.