Slår ned på pengesmuglere

Riksadvokaten varsler en kraftig skjerpelse av straffen for ulovlig utførsel av valuta. De som blir tatt kan miste 20 prosent av pengene.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Etter dagens regler får valutasmuglere en bot som tilsvarer 3 prosent av beløpet som er forsøkt smuglet ut av landet. Riksadvokaten foreslår å øke dette til 20 prosent av beløpet som forsøkes smuglet ut, skriver Dagbladet. De nye og skjerpede reglene skal ifølge et brev fra riksadvokat Tor-Aksel Busch til landets statsadvokater og politimestere gjelde fra 1. august.Riksadvokaten begrunner skjerpelsen med at utvikingen i bank- og finansvesenet med effektive tjenester for betalingsformer over grensene, har redusert behovet for transport av kontanter vesentlig.Utførsel av kontanter er ikke belagt med verken toll eller avgift, men alle som utfører beløp eller verdier på over 25.000 kroner, skal uoppfordret legge dette fram for tollerne. Toll- og avgiftsdirektoratet anslår det totale omfanget av valutasmugling til 1,5 milliarder kroner i 2007. Bare 400 millioner kroner ble deklarert

Nyheter
Næringsliv