Sparebank søker om 960 millioner

Sparebanken Vest søker Statens Finansfond om kjernekapital på 960 millioner kroner.

Kristin Halvorsen
Børs

Sparebanken Vest søker Statens Finansfond om kjernekapital på 960 millioner kroner i form av fondsobligasjon, går det frem av en børsmelding.- Søknaden er begrunnet ut fra økte markedskrav til soliditet og et ønske om å opprettholde normal utlånskapasitet til næringsliv og husholdninger - og derigjennom opprettholde bankens markedsposisjon/konkurransedyktighet, heter det i meldingen.