Takker ja til bud

Storaksjonær selger Powel-aksjer til tross for at styret i selskapet mener budet ikke reflekterer underliggende verdier.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

I dag sendte Powel ut en melding om at styret i selskapet mener Arendal Fossekompanis bud på 15 kroner per aksje for hele selskapet ikke reflekterer underliggende verdier.KLP er tydeligvis fornøyd med budet. Portefølje forvaltet av KLP Kapitalforvaltning AS for Kommunal Landspensjonskasse har i dag akseptert pliktig tilbud fra Arendal Fossekompani ASA på alle sine 990,303 aksjer (5,17 prosent).