Tidligere Vollvik-selskap forlenger lånefasilitet

Nio Security har forlenget sin kortsiktige lånefasilitet.

Børs

Nio Security har kommet til enighet med sine lånegiverne om å forlenge sin kortsiktige lånefasilitet fra 30 juni til 31 august 2009, ifølge en børsmelding onsdag.Lånet har en rente på 10 prosent og det utestående beløpet er på 20,25 millioner kroner, pluss rente på 1,13 millioner kroner per 30. juni.