Ukens viktigste tall bedre enn ventet

Tallene som har blitt karakterisert som ukens viktigste har kommet. De er gledelig lesning. Oslo Børs reagerer opp på tallene.

Børs

Tallene som har blitt karakterisert som ukens viktigste, den såkalte ISM-indeksen, tikket rundt klokken 16 mandag inn fra USA.De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor (non manufacturing ISM) steg til 47,0 i juni fra 44,0 måneden før.Det var amerikanske statistikkmyndigheter som offentliggjorde dette mandag.Ifølge Bloomberg hadde man på forhånd ventet en indeks på 46.DnB NOR Markets mener at dagens ISM-indeksen er ukens viktigste tall, og viser til at den amerikanske tjenestesektoren utgjør rundt en sjettedel av verdens BNP.Oslo Børs hoppet opp et poeng, fra 272 til 273, på USA-tallene, men har nå glidd tilbake.Non manufacturing ISM er en nasjonal indeks basert på en spørreundersøkelse av drøyt 370 innkjøpssjefer i industrier som finans, forsikring, eiendom og kommunikasjon. Indeksen publiseres månedlig og påvirker markedet betydelig.