Vil bygge boliger for tre milliarder i Blindleia

- Vi holder på med en fantastisk stor plan, sier Lillesand-ordfører Arne Thomassen.

Børs

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand kommune fronter en gigantutbygging på Flørneshalvøya, skriver Finansavisen, og viser til planer om å omregulere 1.315 dekar mål til boligformål, og rydde plass til 500-2.000 nye boliger.- Vi holder på med en fantastisk stor plan. Foreløpig har vi bare lagt de første premissene, men vi håper byggingen kan starte innen 3-4 år, sier Thomassen.Gitt en konservativ utnyttelse med 1.000 boliger og hovedsaklig eneboliger, vil salgsprisene ifølge avisens beregninger nærme seg tre milliarder kroner. Noen av boligene er kontroversielt nok planlagt innenfor 100-metersbeltet ved Tingsakerfjorden.Hytteeierne på Kvivigodden fortviler og frykter for sine verdier. Blant dem er FN-topp Christian Thommessen, som har en hytte med antatt verdi på over ti millioner kroner.Blir planene godkjent, vil grunneiere få ansvaret for å utvikle området på egen hånd, inklusive et nytt veisystem til anslagsvis over 100 millioner kroner, skriver Finansavisen.