I dagens morgenrapport fra TrendTech Securities går analysesjef Bjørn Inge Pettersen ut med en kjøpsanbefaling på Telenor-aksjen.- Telenor viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend og signaliserer videre oppgang på sikt innenfor denne. Aksjen har nylig brutt opp fra en stor dobbel-bunn formasjon og med det gitt kjøpssignal, sier Pettersen.- Potensialet oppover i henhold til denne dobbel-bunn formasjonen er opp mot 80 kroner på 3-6 måneders sikt. Aksjen har nå også brutt opp gjennom et motstandsnivå rundt 55 kroner og det ligger nå støtte ned mot dette nivået ved korreksjoner ned i aksjen. Videre ned ligger det støtte rundt 50 kroner hvor det også ligger støtte ved nedre trendlinje i den stigende trendkanalen, sier analysesjefen.- På bakgrunn av det positive tekniske bildet aksjen nå viser og de kjøpssignaler som er gitt så vurderer vi aksjen som en interessant kjøpskandidat og vi ser et potensial opp mot 80-nivået på 6 måneders sikt. Kortsiktig (1-3 måneder) ser vi et potensial opp mot øvre trendlinje i den stigende trendkanalen, rundt 65 kroner, sier Pettersen.- Vi anbefaler gjerne å ha stop-loss ved et eventuelt brudd ned gjennom 50-nivået og nedre trendlinje i den stigende trendkanalen, avslutter Pettersen.I skrivende stund omsettes aksjen for 57,34 kroner, opp 0,68 prosent. Dersom kursmålet på 80 kroner skal innfris, må aksjen stige 39,5 prosent fra dagens nivå.