Utbetalingen av aksjeutbytter fra foretak registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med nær 50 prosent i 2. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er det laveste aksjeutbyttenivået på seks år.I 2. kvartal som normalt er «utbyttekvartalet» for norske foretak, ble det i år utbetalt til sammen 36 milliarder kroner i aksjeutbytter, mot nær 69 milliarder i fjor.De statlig eide foretakene betalte 23,3 milliarder kroner i utbytte, en nedgang på nesten 10 milliarder. Nedgangen i utbyttebetalingene var spesielt stor fra finansielle foretak og privateide ikke-finansielle foretak. De utbetalte henholdsvis 925 millioner og 11 milliarder kroner, mot 9,1 milliarder og 22,8 milliarder i fjor.Utenlandske investorer solgte seg ned i VPS-registrerte aksjer for 11 milliarder kroner i 2. kvartal og eier nå 31 prosent av aksjeverdiene registrert i VPS. (©NTB)