I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Norwegian (58,75) - et spill på en svak dollar og fallende oljepris. På mandag i forrige uke annonserte Norwegian at selskapet har sikret seg finansiering for de første sju Boeing-flyene som skal leveres i år og neste år. Foreløpig tilsagn om finansiering av de neste 20 flyene er også mottatt. Denne meldingen reduserer emisjonsfaren betydelig, i alle fall på kort til mellomlang sikt. Norwegian er ikke bare eksponert mot oljeprisen. Selskapet er også meget dollarsensitivt, men i motsetning til de fleste andre selskaper tjener Norwegian på en svak dollar. Alle andre ting likt fører en 1% nedgang i dollarkursen til en bedring av resultatet før skatt på 27 millioner kroner. Hovedrisikoen er oljeprisen. Fortsetter himmelfarten i denne, må posisjoner i aksjen revurderes.• TGS (75,19) - underpriset oljeserviceselskap med knallsterk balanse. TGS la i forrige uke frem Q2-rapporten. EBIT kom inn på USD 54m og slo dermed både vårt estimat på USD 41m og konsensus på USD 45m. Ledelsen opprettholdt guidingen for i år. I henhold til denne vil omsetningen lande i intervallet USD 470-530m. Til sammenligning stod vårt estimat på USD 446m før kvartalsrapporten. Basert på ulike verdsettelsesmetoder som bransjemultipler og DCF anslår vi fair value til 77-102 kroner. Dette taler for at det fortsatt er oppsidepotensial i aksjen.