I stedet ruller utgiftene til advokater og konsulenter videre. Søksmålet mot Citigroup har fått en antydet utgiftsramme på 25 millioner kroner. I tillegg betaler kommunene for søksmålene de driver utenom bostyret mot DnB NOR og Depfa Bank i London.- Vi kan ikke utbetale noe av bostyrets midler før vi vet hva de endelige kravene blir, sier bostyrer Jon Skjørshammer. Han viser til at både de rettssakene kommunene selv fører og saken de står sammen med bostyret om mot Citigroup må være avklart før det endelige booppgjøret foreligger.
Gamle fiender
For et drøyt år siden var det mildt sagt ikke noe hjertelig forhold mellom meklerne i Terra Securities og kommunene som hadde kjøpt de tvilsomme finansproduktene.Nå står de sammen bak bostyrets søksmål. Både bankene som eier Terragruppen, meklerne i det indre selskap i Terra Securities og kommunene som har tapt store penger setter nå sin lit til at amerikanske advokater skal klare å skremme Citigroup til et forlik.- Det er ikke noe oppsiktsvekkende at gamle fiender også har felles interesser, sier Skjørshammer. Han opplyser at konflikten mellom meklerne i det indre selskap og bostyret er løst. Meklerne har innbetalt ansvarsbeløpet de skyldte selskapet, men de har fått beholde sine forskuddsutbetalinger av arbeidslønn fram til konkursen høsten 2007. (©NTB)