Sparebanken Midt-Norge melder onsdag i en pressemelding at de fikk et resultat før skatt på 247 millioner kroner i andre kvartal 2009.Fasit for tilsvarende periode året før var på 207 millioner kroner.Netto renteinntekter kom inn på 300 millioner kroner (317), mens netto provisjons- og andre driftsinntekter landet på 193 millioner kroner (174).Resultatet etter skatt ble til slutt 205 millioner kroner (149), mens banken tok tap på utlån og garantier på 73 millioner kroner (0).Styret i Sparebanken Midt-Norge vedtok i mai måned å heve kjernekapitalmålet til minst ni prosent, fra dagens nivå på 8,6 prosent.- Styret mener at det er fornuftig å bygge ytterligere kapitalmessige buffere til å møte en evt. forverret konjunktursituasjon for å sikre at banken fortsatt er i stand til å opprettholde en ordinær kredittvirksomhet", heter det i rapporten.I tredje kvartal vil banken søke Statens finansfond om tilførsel av kjernekapital i form av fondsobligasjoner. De vil ta endelig stilling til saken etter at de bankspesifikke vilkårene er klare.Videre ønsker banken å kjøpt ytterligere 15 prosent av BNBank dersom de får konsesjon til det.Styret i Sparebanken Midt-Norge sier at de forventer at 2009 vil bli et tilfredsstillende år.Her er og fra Sparebanken Midt-Norge.