Bedrer resultatet - styret tilfreds

Selskapet Protector Forsikring rapporterer om et sterkere nettoresultat enn i fjor. Selskapet styret er godt fornøyd.

Adm. dir Sverre Bjerkeli i Protector - Foto: Finansavisen
Børs

Selskapet Protector Forsikring melder om et resultat etter skatt på 68,40 millioner kroner i 2. kvartal 2009, mot 40,75 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 64,04 millioner kroner, sammenlignet med 47,95 millioner kroner året før.Såkalt teknisk resultat kom inn på -17,63 millioner kroner, sammenlignet med 8,08 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.Brutto premieinntekter beløp seg til 215,04 millioner kroner, sammenlignet med 198,37 millioner kroner i 2. kvartal 2008.Styret skriver det er tilfreds med veksten i premieinntektene og driftsresultatet, og venter ytterligere vekst og et bedret driftsresultat for 2009.Her er rapporten og presentasjonen fra Protector Forsikring.

Nyheter
Børs