31. juli kom GC Rieber Shipping med et bud på Sea4 AS. Styret i Sea4 har i dag anbefalt aksjonærene å avslå tilbudet fra GC Rieber Shipping.GC Rieber Shipping vil, etter å ha vurdert brevets innhold, komme med kommentarer til styret i Sea4s merknader til tilbudet.
Om GC Rieber Shipping:
GC Rieber Shipping's virksomhet innen offshore/shipping omfatter eierskap i spesialskip, høykvalitet maritim drift, prosjektutvikling og industriell porteføljestyring innen segmentene offshore subsea, isgående forskning/forsyning og marin seismikk.