Comrod Communications franske datterselskap Lerc SAS er tildelt en ny kontrakt av Thales Group i forbindelse med leveranser til det franske forsvarsdepartementet MIDS-prosjekt.Kontraktdverdien er på 1,4 millioner euro, mens leveransene finner sted i 2010.