I analysenytt fra Investtech beskrives Northern Offshore som en kjøpskandidat.- Northern Offshore Ltd har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig tradingrange, skriver Investtech.- Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca. 6,40 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 6,40 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, skriver Investtech.