I dagens morgenrapport fra Orion Securities kommenterer analytikeren den økonomiske situasjonen i USA.- Underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet de siste tolv månedene har kommet opp i ni prosent av BNP, og det vil bli enda verre fremover. Utgiftene trekkes opp av kostnadene ved motkonjunkturpolitikken og krigføringen i Afghanistan og Irak samtidig som inntektene lider under en svak skatteinngang grunnet resesjonen, sier analytikeren.- Ubalansen i statsfinansene er mye større enn normalt i starten av en oppgangskonjunktur, og dette kan i verste fall lede til en ny krise om kreditorene mister tilliten til den finanspolitiske disiplinen, avslutter analytikeren.