De økonomiske rapportene i forrige uke fortsatte å tegne et bilde av en økonomi på vei ut av resesjon og inn i en oppgang.- Selv om det er vanskelig å uttale seg om varigheten av det forestående oppsvinget, blir vi ikke overrasket om styrken blir betydelig i det korte perspektivet, skriver Orion Securities i dagens rapport.
Meglerhuset trekker frem følgende positive momenter:
• Som en følge av lagerbygging er produksjonen vesentlig lavere enn etterspørselen i mange bransjer. En avslutning av lagerbyggingen sammen med økt etterspørsel som en følge av stimulansene kan gi et forholdsvis skarpt oppsving i aktiviteten. Her kan nevnes at salget av amerikansk-produserte biler for tiden er nesten dobbelt så høyt som produksjonen.• Det kan være et betydelig oppdemmet behov i husholdningene som en følge av lengre tids panikksparing, spesielt i fremvoksende økonomier.• Amerikanske bedrifter behandler i økende grad arbeidsstokken som en variabel og ikke fast kostnad. De var ualminnelig aggressive med å kutte bemanningen under resesjonen, og vi blir ikke overrasket om også oppbemanningen vil skje mye hurtigere og kraftigere enn etter tidligere resesjoner. Økt sysselsetting er viktig ettersom en bærekraftig oppgang ikke er mulig uten dette.