Folketrygdfondet har den siste uken solgt unna aksjer for tilsammen 352 millioner kroner i StatoilHydro og andre tungvektere på Oslo Børs, melder Dagens Næringsliv.Ifølge avisen er Folketrygdfondet, med 46,5 milliarder i forvaltningskapital ved åresskiftet, den suverent største porteføljeforvalteren ved Oslo Børs og dermed en svært viktig aktør.- Rent likviditetsmessig kan dette ha en viss betydning. 350 millioner er enkelt å absorbere i et normalmarked, men i det siste har den daglige omsetningen på Oslo Børs vært tynn. Men vi ser en tiltagende trend om at andre markedsplasser benyttes når det gjøres store volum, sier divisjonsdirektør Paal Karstensen i DnB Nor Markets.Ifølge DN har Folketrygdfondet storsolgt aksjer i blant annet StatoilHydro, Orkla, Telenor, Yara og DnB Nor.