Det tyske gjødselselskapet K+S melder om et justert resultat etter skatt på -44,3 millioner euro i andre kvartal 2009, mot 231,1 millioner euro i samme periode året før.Justert resultatet før skatt ble -58,5 millioner euro, sammenlignet med 314,5 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa ifølge Bloomberg News et resultat før skatt på 39 millioner euro.Driftsresultatet ble 37,7 millioner euro, mot 319,6 millioner euro året før.Driftsinntektene beløp seg til 738,7 millioner euro, sammenlignet med 1.184,5 millioner euro i samme periode i fjor.Her er