Meglerhuset Christiania Securites omtaler i sin morgenrapport onsdag tre aksjer som alle får solide kjøpsanbefalinger.De tre er børs-ruggene StatoilHydro, Norsk Hydro samt Telenor. Førstnevnte har den siste tiden gitt flere kjøpssignal, mener meglerhuset.- StatoilHydro har siden i fjor høst dannet et bredt mønster med stadig stigende bunner. Nye kjøpssignaler er blitt generert ved bruddene opp gjennom motstandsnivåer ved ca. 124 og 130 kroner. Etter en test av støtten ved 130 kroner på fredag er videre oppgang mest sannsynlig. Noe motstand ved 140-145 kroner. Vi opprettholder kjøpsanbefaling med kursmål 140 kroner og stopp loss 129,50 kroner, står det i rapporten.StatoilHydro-aksjen stiger 0,60 prosent til 131,40 kroner onsdag.Også Norsk Hydro har brutt motstand og dermed kan det se ut som om det er duket for mer oppgang for aksjen.- Norsk Hydro har dannet en stigende trend og gitt nytt kjøpssignal ved brudd opp gjennom motstand ved ca. 35-35,50 kroner. Noe motstand ved 40, men videre oppgang indikeres. Konkurrenten Alcoa i USA har også gitt et kraftig teknisk kjøpssignal og aluminiumsprisen ligger i en sterkt stigende trend. Vi gir kjøpsanbefaling med kursmål 44 kroner og stop loss 34,50 kroner, skriver meglerhuset.Norsk Hydro daler onsdag 0,20 prosent til 35,07 kroner.Også Telenor for en klokkeklar kjøpsanbefaling fra Christiania Securities.- Telenor ga kjøpssignal tidligere i år ved brudd opp gjennom nivåene rundt tidligere topper ved ca. 45 og 50 kroner. Etter en test av støtte rundt 45 kroner og brudd opp gjennom motstand ved 50 kroner er det dannet en kortsiktig stigende trend. Videre oppgang indikeres og det er lite motstand over dagens nivå. Vi opprettholder kjøpsanbefaling med kursmål 65 kroner men hever stopp til 55 kroner, heter det i onsdagens rapport.Telenor-aksjen styrker seg med 0,29 prosent til 57,97 kroner.