I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:•
Aktiv KapitalAkerNorwegian PropertySevan
(39,90) - den attraktive historien er ikke priset inn. Aksjen har det siste året blitt straffet hardt, men på tross av at selskapet la frem en solid rapport for første kvartal, har aksjekursen kun gjenvunnet litt av det tapte. Vi venter gode tall også for andre kvartal. Aktiv Kapital er etter vår mening helt feilpriset.• (132,00) - tydelig underpriset investeringsselskap med dyktig eier. Det er vel verd å merke seg at hovedaksjonær Kjell Inge Røkke over tid har demonstrert en unik evne til å utvikle selskaper og skape verdier. Ved å være aksjonær i Aker, sikrer man seg at man sitter på samme side av forhandlingsbordet som Røkke.• (6,25) - yield på oppunder 8% frister. Med høy gearing er oppsiden formidabel i Norwegian Property om eiendomsmarkedet livner til. For hvert 0,1 prosentpoeng yielden faller, øker NAV i med 70 øre per aksje alle andre ting likt. Med andre ord er Norwegian Property en klar doblingskandidat om yielden faller ned i 6,5-7,0 prosent.• (8,15) - mot økt fokus på verdsettelse og kontraktsmuligheter. Av forhold som blinker Sevan ut som underpriset, kan nevnes at bokført egenkapital er på 12,1 kroner per aksje. Generelt skal det stå dårlig til for at et selskap ikke skal være verd i alle fall den bokførte egenkapitalen. Hovedrisikoen i Sevan er kostnadsoverskridelser knyttet til byggingen av riggene