I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Norwegian som en kjøpskandidat mens Subsea 7 og RCCL får en svak kjøpsanbefaling.- Norwegian Air Shuttle ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon for tre-fire måneder siden. Aksjen ligger i en stigende trendkanal og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Den kortsiktige fallende trenden, som aksjen viste for noen dager siden, er brutt, aksjen har reagert kraftig opp på økende volum og viser en meget positiv volumutvikling. Ved reaksjoner tilbake er det nå støtte ved 58 kroner, deretter ved 45 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier forskningssjef Geir Linløkken.- Subsea 7 ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen nærmer seg nå imidlertid den horisontale motstanden ved cirka 76 kroner, noe som kan gjøre oppgang på kort sikt vanskelig. Ved eventuelle reaksjoner tilbake er det kortsiktig støtte ved 68 kroner og mer langsiktig ved cirka 57 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier forskningssjefen.- Royal Caribbean Cruises har steget bra de siste ukene. Aksjen har nå så vidt brutt halslinjen ved 106-107 kroner i en stor omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Fortsatte noteringer over dette nivået vil være et langsiktig kjøpssignal og kursen kan da mer enn doble seg i løpet av et års tid. Ved reaksjoner tilbake er det nå støtte ved cirka 90 og 80 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter Linløkken.