Mindre BNP-fall enn ventet i USA

Amerikansk bruttonasjonalprodukt falt i 2. kvartal, men ikke så mye som ventet.

Foto: iStockphoto
Børs

Reviderte tall fra amerikanske myndigheter viser at BNP falt 1,0 prosent på årsbasis i 2. kvartal 2009.Ifølge estimatet på vår tjeneste, Market Watch, lå forventningen på 1,5 prosent fall. Foreløpige tall viste også en nedgang på 1,0 prosent.Privat forbruk falt 1,0 prosent i 2. kvartal, mot ventet et fall på 1,3 prosent.

Nyheter
Næringsliv