Dette selv om 120 mannskaper fra Heimevernet trekkes ut av arbeidet.Pedersen hadde tirsdag et møte med kystdirektør Kirsti Slotvik for å bli informert om ressursbehovet når det gjelder utstyr og mannskaper i Telemark og andre berørte fylker.- Oppryddingsarbeidet etter oljesølet går nå over i en vask- og rensfase, der det er behov for mye folk. Men jeg er overbevist om at dette håndteres på en forsvarlig måte og at det blir nok personell, sier Pedersen til NTB.Oppryddingsaksjonen vil pågå i flere måneder, og det er nødvendig med stadig nye frivillige som kan erstatte dem som har tatt sin tørn.
HV ut
Det ble mandag avklart at mannskapene fra landheimevernet jobber ut torsdag og blir erstattet av frivillige og folk fra de berørte kommunene. Det er foreløpig ikke aktuelt å sette inn enheter fra sjøheimevernet.- Den dramatiske spredningsfasen er over. Nå er hovedjobben rydding og vasking, sier fiskeri- og kystministeren.Hun viser til at det nå blir snakk om å hente inn flere av de frivillige som har meldt seg for WWF og kommunene. Her er det lister med folk som har tilbudt seg å gjøre en innsats. Det interkommunale utvalget i Telemark har ansvaret for oppryddingen og ber flere melde seg. Regjeringen skal også ta kontakt med Nav for å høre om arbeidsledige kan settes inn. (©NTB)