Magne Naustvik, aksjestrateg i Nordea Markets tror Oslo Børs står i 400 ved årsskiftet, skriver Finansavisen torsdag.Men før den tid er det ikke umulig at man får tilbakeganger her og der, mener han.- På grunn av den sterke kursutviklingen gjennom rapporteringssesongen, kombinert med økende bekymring for utviklingen i Kina, er det ikke unormalt at markedet konsoliderer og at man ser litt gevinstsikring.Til tross for de usikre markedsforholdene, regner Naustvik altså med at hovedindeksen er høyere ved årsslutt enn i dag.- Historien viser at når veksten tar seg opp igjen etter kraftige fall dobler Oslo Børs seg fra bunnen. Basert på tidligere durasjon tilsier dette at Oslo Børs når 400 poeng mot årsslutt eller i løpet av 2010.