I andre kvartal 2009 omsatte Biotec Pharmacon for 11,4 millioner kroner, mot 14,3 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 21,6 millioner kroner, mot 15,4 millioner kroner året før. Resultat før skatt endte på minus 20,6 millioner kroner, mot et resultat på minus 13,4 millioner kroner i andre kvartal 2008.Nettoresultatet ble på minus 20,6 millioner kroner, mot et negativt resultat på 12,3 millioner kroner for et år siden.Biotec Pharmacon forventer resultatene fra sine to fase III studier med SBG for diabetessår innen utløpet av året og har startet forberedelsene til søknaden om markedsgodkjennelse i Europa neste år.Selskapet hadde 80 millioner kroner i kontanter ved utgangen av kvartalet.