Selskapet Nordic Adult Entertainment har kommet med ferske regnskapstall for fjoråret. De viser at selskapet bedret seg økonomisk på de fleste områdene.Ser man på omsetning er 2008-tallene godt og vel åtte-doblet i forhold til fasit fra 2007, fra 4 millioner kroner til 33 millioner kroner. Resultatet før skatt landet på 4 millioner kroner, opp fra 1 million kroner.Oppgangen skyldes blant annet at datterselskapene Nordic Publishing, Martinshop og Cinsept i løpet av året ble fusjonert med morselskapet.Nordic Adult Entertainment står blant annet bak publikasjoner som Aktuell Rapport, Cats og Gull Rapport.