Ferske tall fra amerikanske myndigheter viser tirsdag at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren steg 6,4 prosent i 2. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Forventningen lå på 5,5 prosent vekst.I 1. kvartal steg produktiviteten 0,3 prosent.Samtidig falt arbeidskraftkostnaden per enhet utenfor jordbrukssektoren 5,8 prosent i 2. kvartal. Dette er ifølge CNBC det største fallet siden 2. kvartal 2000. Forventningen var et fall på 2,5 prosent.I 1. kvartal var fallet på 2,7 prosent.