- I utgangspunktet var topplinjen bedre enn ventet, da kontraktcomplience var høyere enn ventet. REC er midt i reforhandlingen nå, og prisene vil falle vesentlig i forhold til hva man ser i andre kvartal, sier Henrik Schultz i Argo Securities til HegnarOnline.Analytikeren mener markedsutsiktene ikke er spesielt bra, da selskapet ser visse tegn på volumøkning, mens til veldig svake priser.- Jeg må ta deler av mitt estimat opp og deler av estimatet ned. Jeg tror aksjen kommer til å reagere positivt på disse tallene, da det er mye svake forventninger forbundet til REC i forkant, sier han.Andre kvartalspresentasjonen har ikke endret hans syn på REC og solenergibransjen.- Årsaken til den svake bunnlinjen er at REC revaluerer hele sin 60-milliard store portefølje hvert kvartal, noe som kan gi enorme utslag, forklarer Schultz og mener på så måte at de tilsynelatende elendige tallene er langt fra så dårlige som de kan se ut til å være.Schultz omtaler bunnlinjen i REC som tilnærmet uvesentlig, da minimale vilkårendringer i porteføljen kan ha katastrofale utslag på bunnlinjen, men kun regnskapsmessig.
Tallene
Renewable Energy Corporation melder om et resultat etter skatt på -684 millioner kroner i 2. kvartal 2009, mot 496 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble -721 millioner kroner, sammenlignet med 708 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble -97 millioner kroner, mot 716 millioner kroner året før. Selskapets EBITDA lander på 218 millioner kroner mot 889 millioner kroner for andre kvartal 2008. Driftsinntektene beløp seg til 2.308 millioner kroner, sammenlignet med 2.121 millioner kroner 2. kvartal 2009. Snittforventningene til analytikerne tilsa ifølge SIX Estimates et resultat før skatt på -218 millioner kroner, driftsresultat på -37 millioner kroner og driftsinntekter på 2.015 millioner kroner.