Dagens rentebeslutning i Federal Reserve (sentralbanken i USA), var å holde Fed fund-renten på 0 - 0,25 prosent.Dette var som ventet av en hel verden.Beslutningen kommer bare timer etter Norge også valgte å holde styringsrenten uendret, men Svein Gjedrem signaliserte mulig renteheving i høst.
I rapporten fra Federal Reserve står det USA ser ut til å bremset den verste økonomiske nedturen siden 1930-tallet.- Den økonomiske aktiviteten jevner seg ut, var konklusjonen til Fed.Sentralbanken venter å ha null inflasjon i "en viss tid", og Fed gjentok sitt ønske om å kjøpe statspapirer for 300 milliarder dollar innen oktober.Resesjonen som startet i 2007, er da trolig på tampen. Bernanke og Federal Reserve har vært klar på dette ved en rekke anledninger, ifølge CNN Money.