Selskapet Schibsted melder om et resultat etter skatt på 257 millioner kroner i 2 kvartal 2009, mot 185 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble -92 millioner kroner, sammenlignet med 253 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa ifølge Reuters et resultat før skatt på 268 millioner kroner.Driftsresultatet ble 17 millioner kroner, mot 320 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 323 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 2.996 millioner kroner, sammenlignet med 3.398 millioner kroner i 2. kvartal 2008. Analytikernes forventninger lå her på 3.130 millioner kroner.Schibsted vil fremover ha som målsetting å i større grad konsentrere seg om "det som er regnet som" kjernevirksomhet, opplyses det i kvartalsrapporten fredag.- Tydelige krav til lønnsomhet vil bli formulert for alle selskaper, heter det rapporten.Selskapet melder i forbindelse med kvartalsrapporten at Birger Magnus i Schibsted går ut av toppledergruppen i selskapet.Han vil fortsette som VG-styreleder til årsskiftet, hvoretter Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted, overtar.Samtidig trer konserndirektør Jan Erik Knarbakk i Schibsted trer ut av konsernledelsen på eget ønske, men fortsetter i selskapet.Her er og fra Schibsted.