Eng AS solgte onsdag 158.000 aksjer i NattoPharma AS til en snittkurs på 4,892 kroner, går det frem av en børsmelding.Etter dette har Eng AS 856.000 aksjer i selskapet.