Lakseoppdretteren SalMar la onsdag frem Driften i andre kvartal var noe svakere enn ventet, men selskapet ser gode utsikter fremover."Høyere volumer fra Norge, en sterk reduksjon i volumene fra Chile, samt fortsatt god etterspørsel vil gi gode laksepriser gjennom andre halvår", heter det i rapporten.Driftsresultat før biomassejusteringer endte på 102 millioner kroner i andre kvartal, mot ventet 122 millioner kroner.Ifølge SalMar er driften "betydelig påvirket" av høy andel av volumer solgt på fastpriskontrakter, samt engangskostnader på 25 millioner kroner grunnet et tilfelle av laksesykdommen pancreas disease.- Samlet sett har SalMar styrket posisjonen biologisk og finansielt og vi ser optimistisk på utviklingen i andre halvår, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i en melding.