Selskapet melder i sin kvartalsrapport torsdag at de fikk et driftsresultat på -62 millioner euro i andre kvartal 2009.Fasit for tilsvarende periode i fjor var på 60 millioner euro.Selskapet leverte et negativt resultatvarsel 14. juli og guidet da inntekter i andre kvartal på 142 millioner euro og et driftsresultat på -62 millioner euro.Nettoresultatet landet på -307 millioner euro i kvartalet, sammenlignet med 27 millioner i samme kvartal året før, mens resultat før skatt ble -315 millioner euro (39) etter tap på aksjesalget i REC på på 211 millioner euro (0).Omsetningen i kvartalet kom inn på 141 millioner euro, mot 310 millioner tilsvarende kvartal året før.Selskapet sier at de venter en sesongmessig bedring i markedsvolumene i andre halvår, men tror likevel ikke at de når sin tidligere guiding for omsetning og produksjon.Markedsforholdene ventes å holde seg vanskelige, og Q-Cells har besluttet å ikke gi helårsguiding for omsetning og produksjon.