Sparebanken Øst la etter børsslutt i går frem et resultat etter skatt på 95,2 millioner kroner i 2. kvartal, opp fra 16,0 millioner i samme periode året før.Resultatet før skatt landet på 130,3 millioner kroner, og steg dermed over 109 millioner fra 2. kvartal i 2008.Driftsresultatet før tap steg fra 23,0 til 131,2 millioner kroner, mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter avanserte fra 102,4 til 123,8 millioner kroner.Tap på utlån og garantier beløp seg til 0,9 millioner kroner, en halvering fra samme periode i fjor.