I dagens morgenrapport fra Nordea kommenterer analytiker Ole Håkon Eek-Nielsen gårsdagens inflasjonstall.- Norsk inflasjon overrasket på nedsiden. Selv ikke vårt svært lave anslag holdt. Kjerneinflasjonen kom inn på 2,5 prosent, konsensus hadde ventet 2,9 prosent. Dermed er også inflasjonen tilbake til Norges Banks forventninger, sier Eek-Nielsen.- Det er som vi tidligere påpekte flypriser og matvarepriser som trakk inflasjonen ned. Flyprisene falt 23 prosent, og både de og matvareprisene bidro med 0,3 prosentpoeng lavere kjerneinflasjon. Den eneste komponenten som var noen positiv overraskelse var klær og skotøy, sier analytikeren.- Slik vi ser tallet er det betydelig mer i takt med det som virker som den underliggende trenden enn det forrige svært høye tallet var. Dermed er heller ikke inflasjonen noen god grunn for Norges Bank å sette opp renten. Det peker kanskje også på at risikoen rundt rentemøtet på onsdag er på nedsiden for både renter og norske kroner, avslutter Eek-Nielsen.