Ferske tall fra amerikanske myndigheter viser et fall i detaljhandelen på 0,1 prosent i juli. Dette er godt under forventningene, som ifølge vår tjeneste Market Watch lå på 0,8 prosent vekst.Eksklusive biler var fallet på 0,6 prosent, mens forventet var opp 0,1 prosent.Samtidig viser andre tall at importprisene i USA falt 0,7 prosent på månedsbasis i juli. Ifølge analytikerstanden var det ventet en nedgang på 0,5 prosent.