Veidekke melder om et resultat etter skatt på 156 millioner kroner i andre kvartal 2009, mot 222 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 204,5 millioner kroner, sammenlignet med 284,7 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 180,1 millioner kroner, mot 266,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 4,18 milliarder kroner, sammenlignet med 5,58 milliarder kroner i samme periode i fjor.Her er - Finanskrisen har satt sine spor, men vi er fornøyd med at vi har klart å opprettholde gode marginer og at vår ordrereserve nå styrkes. Dette betyr ikke at nedgangskonjunkturene er over, men vi ser nå bedring på flere områder. Ikke minst er høyere boligsalg gledelig, sier konsernsjef Terje R. Venold i en kommentar.