Styret i Norman har mottatt et brev fra Ola Holding AS, som per i dag har opplyst å eie om lag 83 prosent av aksjene i selskapet.I brevet varsles om at Ola Holding AS før 2. september 2009 vil gjennomføre oppgjør av det pliktige tilbudet. På denne bakgrunn har Ola Holding AS bedt om at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling 2. September.Ola Holding foreslår at det velges nytt styre i Norman og at det sittende styret dermed fritas for sine plikter. Styret har mottatt følgende forslag til nytt styre fra Ola Holding AS:• Frode Strand-Nielsen - styreleder• Ulrik Smith - styremedlem• Line Heje - styremedlemI forbindelse med at selskapet er gjenstand for et oppkjøp av Ola Holding AS har Ola Holding AS ytret et ønske om å om stryke aksjene fra hovedlisten på Oslo Børs.Norman ASA har en aksjekapital på 3,77 millioner kroner, fordelt på 9,80 millioner aksjer, hver med pålydende verdi 0,385 kroner. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Norman ASA eier 65.266 egne aksjer som ikke har stemmerett.